70 Rocznica Obrony Modlina. Rekonstrukcja walk na fotografii Jana L. Janickiego

Twierdza Modlin powstała z rozkazu Napoleona I, zapoczątkowana 1 XII 1806r. Rozbudowywana, zawiera elementy fortyfikacji francuskiej, rosyjskiej i polskiej. Ostatnio broniona we wrześniu 1939. Wyczerpanie amunicji i żywnosci zmusiło Polaków do kapitulacj